top of page
משלוחים וזמן אספקה

הננו מספקים את המוצרים תוך 21 ימים מרגע קבלת התשלום במלואו.
במקרה והתבצעה קנייה במסגרת קבוצת רכישה, המוצר יסופק תוך 21 ימי עסקים מרגע התשלום ע"י כולם!

מדיניות החזרת מוצרים 

ניתן להחזיר את המוצר תוך 7 ימים מיום קבלתו רק יש לוודא כי לא שומש ו/או לא נפל בו שום פגם או מזק והוא מוחזר באריזתו המקורית. החזר בקיזוז עלות משלוח. במידה והרכישה התבצעה באינטרנט, ידאג הלקוח לעלות בגין שליחת המוצר חזרה.
ההחזר הכספי  יבוצע תוך 14 ימים מעת קבלתו ולאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה בקיזוז דמי ביטול בסך 20% 
הזכות לביטול אינה חלה על מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות. 

במידה ובוטלה עסקה ע"י הלקוח לאחר שהזמין את המוצר, אך טרם סופק לו, ייגבו 20% מסך העסקה. 

הזכות לביטול אינה חלה על מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות ( להלן הזמנה אישית).
 הזמנה מקטלוג ולא מהמלאי תחשב כהזמנה אישי
ת

אמצעי תשלום

בעץ בגן ניתן לשלם באמצעות:

כרטיס אשראי

העברה בנקאית

מזומן

bottom of page